Laser-Smerte Klinik   

Hvad er laserterapi?

ENERGI

Laserterapi er koncentreret energi til den naturlige heling. Laserlyset trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle. Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlige reparations mekanismer.

Helings processen forstærkes og immunforsvaret styrkes. Laserterapi understøtter kroppens egne funktioner og får dem til at ske langt hurtigere.


Hvad er laser?

FORSTÆRKET LYS

Laser er en speciel form for forstærket lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret. Laser er meget rent lys med evnen til at trænge dybt ind i vævet. Laserlyset stimulerer den enkelte celle, akkurat ligesom sollyset giver energi til planter via fotosyntese.


Er laser ikke farligt?

STYRKEN

Det kommer an på styrken. Laser anvendes i mange forskellige styrker og anvendes lige fra at skære i stålplader til at læse CD´en i en CD-afspiller. Laser anvendes også til kirurgi og til laser-pegepinde.

Terapeutiske lasere ligger i styrke lige under de kirurgiske lasere og på grund af stråles spredning er der ingen risiko for skader – hverken på øjne eller på væv. Sikkerhedsudstyr er ikke nødvendig. Virkningen er udelukkende positiv og stimulerende på kroppens reparations mekanismer.

I klinikken har jeg den store GIGA laser, som er den bedste på markedet af sin art samt en Astar laser som er en klasse 4 laser.


Hvad kan behandles?

MEGET

Da laserterapi går ud på at påvirke vores celler til at producere mere energi og dermed booste kroppens egne systemer, kan det bruges på alt fra akutte skade, som kroniske. Det kan være skader, smerter, inflammation, betændelse, hævelse, indskrænket bevægelse, hud problemer og meget mere.

Mere konkret kan det være gigt, migræne, smerter i lænd, skulder, knæ, balde. Fibersprængninger, forstuvninger, hælspore, tennisalbue, myoser, senebetændelse, piskesmæld, akne, eksem, hudforyngelse, sår og ikke mindst barnløshed og meget, meget mere.

Ved barnløshed/forringet fertilitetsevne kan laserterapi være med til normalisere tilstanden i livmoderen, sørge for bedre blodtilførsel og skabe et mere positivt miljø. Hos mændene kan sædkvaliteten forbedres.


Gør det ondt?

SMERTEFRIT

Selve laserterapien er smertefri og kan i nogle tilfælde opleves som en svag prikken eller murren. Der kan også tilføjes varme til behandlingen. Men ellers er det en skånsom og behagelig behandlingsform.


Er der nogen risiko ?

NEJ

Der er ingen risiko ved laserterapi. En GIGAlaser kan ikke skære, brænde eller ødelægge noget. Hverken i muskler, væv eller hud. Den kan kun påvirke cellerne til at skabe mere energi og dermed hele hurtigere, og booste kroppens egne systemer.


Er der bivirkninger ?

NEJ, INGEN BIVIRKNINGER

Der er ingen bivirkninger ved laserterapi. Der kan højst være tale om behandlingsreaktioner i form af en kortvarig forøget irritation, uro eller murren i det behandlede område. Nogle oplever en øjeblikkelig positiv reaktion, og andre en kortvarig irritation i en 12-24 timer. Det vigtigste er, at kroppen reagerer og dermed viser tegn på, at helingsprocessen er sat i gang. Det er altid godt at drikke vand bagefter.


Hvad gør laserterapi ?

HURTIGERE HELING

Laserlyset trænger dybt ind i vævet, helt ind til hver enkelt celle. Cellen absorberer, omdanner og udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlige reparations mekanismer. Som en plante der udnytter solens lys til liv og blomstre. Den tilførte energi accelererer helings processen og styrker immunforsvaret. Laserterapi understøtter således kroppens egne naturlig funktioner og får dem til at ske langt hurtigere. Og dette giver bedre blodgennemstrømning, mindre smerte og hævelse og en mere normaliseret tilstand i vævet.


Hvor tit skal man behandles ?

INDIVIDUELT

Det er helt individuelt og afhænger af problemets karakter, om det er en akut opstået skade eller en langvarig overbelastningsskade. Det kan være alt fra 1-2 behandlinger om ugen til 3-5 behandlinger om ugen.


Hvor mange behandlinger skal man have ?

INDIVIDUELT

Antal behandlinger er individuelt, det kommer an på sværhedsgraden, og hvornår i skadesperioden man kommer, og hvor hurtig man responderer på laserterapien. Men de fleste få god gavn af laserterapi.

Pointen med laserterapien er at sætte gang i den skadesproces, der er gået i stå eller er for langsom. Og afhængig af sværhedsgraden og arealet, kan det tage alt fra 2-4 behandlinger til måske 12 behandlinger. Nogen skal have mange, da det gavner godt. Andre skal have få, fordi deres skade er helet op.

Det bedste er at køre et intensivt forløb i starten med kort tid mellem behandlingerne for at nå til bunds, og så forlænge tiden mellem behandlingerne, når tilstanden er bedre. Ved en kronisk tilstand overgår man til et vedligeholdesforløb herefter. Men skulle man ikke kunne komme flere gange på en uge på grund af arbejde, forringer det ikke effekten, det vil i så fald bare tage nogle få uger mere.


Hvor lang tid tager en behandling ?

20-30 MINUTTER

Behandlingstiden afhænger af skadens omfang og areal. Et lændeområde vare typisk 23 min., hvor en tennisalbue kun tager 7 minutter. Jeg afsætter typisk 20-30 minutter pr. patient. Og skal anden behandling kombineres med laserterapien, som f.eks. massage og manual terapi, afsættes der yderligere tid 15-30 minutter.


Hvad er en kronisk tilstand ?

LÆNGERVARIG SKADE

Ved kronisk forstås:

At en skade er for lang tid om at hele. F.eks. ved sportsskader, muskelspændinger eller et sår, opheling efter operation osv.

Her kan laserterapien sætte skub i helingsprocessen og færdiggøre den.

Eller en skade/ tilstand, der ofte vender tilbage. F.eks. en mussearm, ved piriformissyndrom, hælspore, migræne, eksem, akne, bihulebetændelse osv.

Her kan laserterapien sætte skub i helings processen og fjerne eller mildne tilstanden og være med til det ikke vender så hurtigt tilbage og i så fald i en mildere grad. I denne kategori er det vigtigt at finde årsagen til det opstår. Det kan være ens arbejdsgang, kropsholdning, stress, madvaner, drikkevaner, allergier m.m.

Eller en kronisk tilstand, der er vedvarende. F.eks. gigt, en diskusprolaps, piskesmæld, rynker osv.

Her kan laserterapien mildne generne væsentligt, for nogen helt op til 70 % bedre. Det kan være færre smerter, mindre hævelse, bedre bevægelse, pænere hud osv. Det kan give en mere tålelig hverdag. Og i samarbejde med egen læge kan de fleste reducere deres medicin forbrug og bivirkningerne af det. Alt sammen på en naturlig og mindre belastende måde for kroppen.


Kan laserbehandling kombineres med anden behandling ?

JA

Du kan sagtens kombinere laserbehandling med anden behandling, som massage, elektroterapi, vacumterapi, cupping, akupunktur, zoneterapi m.m.


Hvad er succes raten ?

70-100 %

Helingstiden for akutte skader reduceres med op til 75 %. En forstuvet fod tager typisk 3 uger at hele helt op selv. Med laserterapi kan det reduceres ned til en uge.

De fleste akutte skader kan heles op med en succes rate på 70-100 %

I kroniske tilfælde er det muligt at komme helt op på 70 % forbedring og minimering af symptomer.

Et eksempel på en kronisk lidelse kan være slidgigt. Gigten forsvinder ikke af laserterapi, da brusken er slidt væk, men symptomer som hævelse og smerte kan påvirkes væsentligt og give mere bevægelse og en bedre hverdag.

Laserterapi virker på 8 ud af 10, det vil sige, at de fleste kan hjælpes, men der er få som af en eller anden årsag ikke er modtagelig for laserbehandling.


Hvem kan ikke bruge laserterapi ?

Der kan ikke behandles med laser i visse områder hos gravide, epileptikere, hjerte- og kræft patienter.

Har du en tatovering i det område, der skal behandles, kan det desværre ikke lade sig gør, da der er pigment i huden, og det absorberer laserlyset og bliver ubehageligt varmt.

Har du meget mørk hud, kan det være styrken på laseren skal skrues ned, det forringer effekten lidt, men det betyder, du godt kan behandles. Du skal bare lidt flere behandlinger.

Har du meget mørke eller sorte modermærker i det behandlede område, vil laserlyset blive absorberet i farven og blive varmt. Som f.eks. hvis man har sort tøj på i solen. Styrken på laseren kan skrues ned, men skulle det være ubehageligt varmt, kan den lille laser bruges.


Er laserterapi alternativ behandling ?

NEJ

Der er mange års erfaring, forskning og gode resultater bag terapeutiske lasere både i ind- og udland. Det er meget konkret, det der sker i vævet og er videnskabeligt bevist. Men mange bruger laserbehandling som alternativ til smerte medicin eller et supplement til behandling af en kronisk lidelse.

GIGAlaseren er CE-certificeret til at behandle:


Gigtsmerter

Tennisalbue

Muskelsmerter

Sårheling

Inflammation

og meget meget mere.